VRV sistemi kurulurken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Öncelikle VRV sistemin kullanılacağı mahaldeki soğutma ve ısıtma ihtiyacının net hesabının yapılması gerekmektedir.

07 Mart 2020

Öncelikle VRV sistemin kullanılacağı mahaldeki soğutma ve ısıtma ihtiyacının net hesabının yapılması gerekmektedir. VRV sistemi kurulmadan önce projelendirilerek borulama mesafelerinin hesaplanması gerekmektedir. Borulama işlemi bitirildikten sonra var ise tıkanıklıkları açmak sisteme giren nemi almak için dış ünite test basıncına göre azot verilerek minimum 1 gün beklendikten sonra  vakumlanarak sistemde kaçak testi yapılması gereklidir. Eğer sistemde kaçak yok ise borular kapatılır ve sisteme borulama mesafesindeki gaz hacmi de hesap edilerek soğutucu akışkan diğer bir deyişle gaz verilmeye başlanır. Sisteme fazla ya da az akışkan vermek sistemin performansını olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı akışkan verilirken gerekli ölçüm cihazları da kullanılmalıdır. Bağlantılarda yapılan yanlışlıkların da cihaza zarar vermemesi için VRV sisteminin elektrik ve sinyalizasyon bağlantıları alanında uzman kişilerce yapılması gerekmektedir. İç ve dış ünite haberleşme kodlamalarına dikkat edilerek VRV sistemi çalıştırılmaya hazır duruma geldikten sonra VRV sistemine enerji verilerek cihazlar test edilmeli ve kurulumu  gerçekleştiren yetkili personel tarafından sistemin çalıştırılması ve çalışma prensibi hakkında bilgi verildikten sonra kullanıma açılmalıdır.

Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi
Uniq İstanbul B No:4 B
Maslak/Sarıyer/İstanbul

0 (212) 939 26 63

0 (532) 354 97 98